Advokaat: kohtute infosüsteemi eelnõu on vastuolus kolme seadusega

Meediavaidlustele spetsialiseerunud vandeadvokaadi Mari Männiko hinnangul on justiitsministeeriumi kooskõlastusringile saadetud kohtute infosüsteemi muutmise eelnõu korraga vastuolus koguni kolme seadusega: kohtute seaduse, põhiseaduse ja menetlusseadusega, selgub Õhtulehes avaldatud meedialiidu tellitud analüüsist.

Juristi hinnangul piirab eelnõu ebaproportsionaalselt kohtute sõltumatust õiguse mõistmise avalikustamise üle otsustamisel, ei taga põhiseadusega ette nähtud kohtuistungite avalikkust ega informatsioonivabadust. Lisaks on eelnõus hulk küsitavusi.

“Määrusega ei saa piirata põhiseaduses ja menetlusseadustes tagatud kohtumenetluse avalikustamisega seonduvat,” ütleb Männiko Õhtulehes. Ehk kui eelnõu ka vastu võetakse, ei tähenda see, et menetlusseaduste alusel avalikustamisele kuuluv teave kohtuistungite kohta ei kuuluks menetlusseaduste alusel ikkagi avalikustamisele, leiab vandeadvokaat.

Tema hinnangul on vale seletuskirjas esitatud väide, nagu takistaks andmetele juurdepääs isikuandmete töötlemise tähtaegade järgimist. Samuti on arusaamatu väide, et piirangud on vajalikud, sest praegu on juurdepääs piiramatu kõikidele Eestis toimuvatele kohtumenetlustele.

“Samost ja Sildam”: ametnikud ja poliitikud on võtnud suuna vabaduste piiramisele (3)
“Esiteks ei ole see väide õige, kuna juurdepääs puudub kohtuistungitele, mille kohus on kinniseks kuulutanud. Teiseks laieneb põhiseadusega avaliku kohtupidamise kohustus kõikidele Eesti kohtutele, seega on piirangute puudumine kohane.”

Männiko sõnul on eelnõu seletuskirjas jäetud täielikult põhjendamata seisukoht, et menetlusseadustes sätestatud võimalused ei taga kohtulahendite avalikustamisega menetlusosaliste huvide mittekahjustamist.

“Menetlusseadused tagavad isikuandmete kaitse nii kohtumenetluse ajal kui ka kohtuotsuse avalikustamisel. Vajadusel on võimalik tõsta kohtunike teadlikkust isikuandmete kaitse vajadustest kohtumenetlustes, kuid ühelgi juhul ei saa isikuandmete kaitset tagada kohtupidamise avalikkuse piiramise hinnaga,” leiab advokaat.

Justiitsministeerium plaanib vähendada kohtuistungitega seotud andmete kättesaadavust, kuna isikuandmete sattumise korral alternatiivsetesse andmekogudesse ei saa riik andmete kaitset tagada.

Justiitsminister Raivo Aegi (Isamaa) sõnul on eelnõu eesmärk tagada, et riigi loodud andmekogusid ei kasutataks ärilistel eesmärkidel ning vältida nii alternatiivsete andmekogude teket.

Allikas: ERR