Andmekaitsespetsialisti roll ja kasu

Andmekaitsespetsialisti (AKS) peamiseks eesmärgiks on nõustada, kuidas kasutada isikuandmeid seaduse kohaselt teie ärihuvide saavutamiseks ja samal ajal kaitsta teie klientide isikuandmeid ning tagada nende õigused. Edukas andmekaitsespetsialist võib luua tasakaalu seadusele vastavuse ja teie äritegevuse vahel.

AKSi peamised rollid:

✔️ seaduse ja EL nõuete järgimine ning selle toimimise jälgimine
✔️ nõustamine seoses isikuandmete töötlemise kohustustega
✔️ tegutsemine kontaktpunktina andmesubjekti jaoks kõigis nende isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes
✔️ toetada ja aidata teil näidata vastavust GDPR-ile
✔️ tegutsemine Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) jaoks kontaktisikuna isikuandmete töötlemise küsimustes
✔️ koostöö ja tegutsemine andmete rikkumise osas
✔️ teadlikkuse tõstmine ja GDPR-i koolitused

💡AKS võib olla töötleja koosseisuline töötaja või täita ülesandeid teenuslepingu alusel (väline AKS)💡

Toome välja kasu, mille toob välise AKSi kaasamine:

🔸 saate nõu keerukate ja muutuvate nõuete ning EL ja AKI juhendite osas
🔸 kulutõhusus, ainult asjakohased praktilised ja tehnilised lahendused,
🔸 aitab vältida huvide konflikte ja teeb sõltumatu ning professionaalse analüüsi,
🔸 AKS teeb ettepanekuid tehniliste ja organisatsiooniliste meetmete kasutamise kohta, mis suurendavad teie andmete kaitset,
🔸 aitab luua usaldusliku suhte nii teie klientidega kui ka töötajate ja äripartneritega,
🔸 käsitleb kiiresti ja asjatundlikult klientide taotlusi nende isikuandmetega seotud õiguste kasutamise kohta,
🔸 võimaldab luua ja efektiivselt hallata siseseid protsesse ja dokumentatsioone;
🔸 tegutseb kiiresti ja asjatundlikult andmete rikkumise korral

Kui teil on küsimusi AKSi kohta või vajate rohkem informatsiooni, võtke minuga ühendust julia.gramma@corelegal.eu