Kes on andmekaitsespetsialist (AKS) ja kes peab AKSi määrama?

🔎Andmekaitsespetsialist on ettevõtte poolt määratud isik, kes jälgib isikuandmete kaitse põhimõtete täitmist ja toimimist.

 AKS määramine on kohustuslik muuhulgas, kui:

✔️ettevõtte põhitegevuseks on ulatusliku andmesubjektide korrapärane ja süstemaatiline jälgimine

VÕI

✔️ettevõte töötleb ulatuslikult isikuandmete eriliike või süüteoandmeid

Toome näited, millistel juhtudel tekib AKSi määramise kohustus:

🟢Ettevõte kogub ja töötleb eriliiki andmeid 5000 ja enama inimese kohta. Isikuandmete eriliigid on näiteks: terviseandmed (meditsiiniasutused tervishoiuteenuste osutamisel, kindlustusseltsid või kindlustusmaaklerid elukindlustuse pakkumisel ja kindlustusjuhtumite menetlemisel), poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused, ametiühingusse kuulumine (liikmete isikuandmete töötlemine ametiühingute või tööandjate poolt), geneetilised andmed või biomeetrilised andmed (näiteks kui neid kasutatakse isiku tuvastamise eesmärgil), andmed seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.

🟢Ettevõte kogub ja töötleb isikuandmeid 10 000 ja enama inimese kohta, mis võib põhjustada suur ohtu inimeste õigustele ja vabadustele, näiteks uute või olemasolevate tehnoloogiate kasutamine (e-poed, internetiplatvormid, mobiilrakenduseed), automatiseeritud otsuste tegemine (näiteks maksehäire raportite ja krediidireitingute koostamine, finants-krediidi, kindlustus- või muu teenuspakkumuste kujundamine, mis põhineb automatiseeritud töötlusel), isikusamasuse tuvastamine, krediidi-või finantsteenused, sideteenused, sh telefoni-, sõnumi- ja e-postkastiteenused, isiku geograafilise asukoha või käitumise jälgimine (isiku asukoha positsioneerimine, käitumise profileerimine).

🟢Ettevõte töötleb isikuandmeid 50 000 ja enama inimese kohta (kliendid, kasutajad, internetilehekülje külastajad jne).

❗️AKSi määramise nõue kehtib nii vastutava töötleja kui ka volitatud töötleja puhul.

Kui teil on küsimusi AKSi kohta või vajate rohkem informatsiooni, võtke minuga ühendust e-postil julia.gramma@corelegal.eu