core-3.png

Minimaalne, mida võiksime teada intellektuaalomandist

Intellektuaalomandi kaitsmine või kaubamärgi registreerimine võivad esmapilgul tunduda komplekssed teemad ja on iseenesest mõistetav, et sealjuures võetakse appi advokaat või advokaadibüroo. Põhjusel, et 26. aprillil tähistatakse ülemaailmset intellektuaalomandi päeva, koondasime antud teemal kolm küsimust, mille vastuseid võiks aga teada igaüks.

Mis võiks olla intellektuaalomand, mida saab kaitsta? Kaitsta saab näiteks leiutist, loomingulist tööd, sümboolikat, brändinime või kirjutist. Kaitsmise vormistamiseks tuleb registreerida kaubamärk või patent ja panna kirja ettevõtte ärisaladused.

Mis on vajalikud sammud, et ettevõtte intellektuaalomand oleks kaitstud?

1. Tuvasta ja kirjelda liigiti ettevõtte intellektuaalomandi esemed.

2. Taga, et nimekirjas olevate esemete õigused kuuluvad ettevõttele. 

3. Loo meetmed, kuidas tuvastada ja kirjeldada intellektuaalomandi tekkimine igapäevatöös.

4. Vaata üle intellektuaalomandi sätted ettevõtte töölepingutes, töövõtulepingutes, tarnijate lepingutes jne.

5. Last but not least – registreeri intellektuaalomand!

Milleks registreerida kaubamärk?

Õiguskaitse: Kaubamärgi registreerimine annab õiguskaitse, mis võimaldab kaubamärgi omanikul võtta õiguslikke meetmeid kõigi vastu, kes kasutavad kaubamärki ilma loata, sealhulgas võltsijate vastu.

Omandiõigused: Registreeritud kaubamärk tähistab omandiõigust ja võimaldab kaubamärgi omanikul müüa, litsentseerida või üle anda kaubamärki, mis lisab ettevõtjale väärtust ja kontrollib selle kasutamist turul.

Kaubamärgi tuntus: Kaubamärgi registreerimine aitab suurendada kaubamärgi tuntust ja eristab seda konkurentidest.

Segaduse vältimine: Kaubamärgi registreerimine aitab vältida tarbijate segadust, tagades, et sarnaseid nimesid või logosid ei kasuta teised sarnaseid kaupu või teenuseid pakkuvad ettevõtted.

Jõustamine: Registreeritud kaubamärgi jõustamine on lihtsam kui registreerimata kaubamärgi kaitsmine, kuna see annab käegakatsutava tõendi omandiõiguse kohta ja hõlbustab õiguslike meetmete võtmist rikkujate vastu.

Ülemaailmset intellektuaalomandi päeva tähistatakse alates 2000. aastast ja see langeb kokku kuupäevaga, mil jõustus Ülemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) asutamise konventsioon. Päeva peamine eesmärk on tõsta teadlikkust, kuidas mõjutavad meie igapäevaelu: patent, kaubamärk, autoriõigused, tööstusdisainilahendused jne. Teisalt aitab päev tõmmata positiivset tähelepanu rahvusvaheliselt loojate ja uuendajate panusele majanduse ja ühiskonna arengusse. Advokaadibüroo Core Legal soovitab – hoolitsegem oma intellektuaalomandi portfelli eest ja jagagem teadlikkust ka tuttavatega.

Loe veel