Julia Gramma

IMG_9276web

Partner / vandeadvokaat

Tegutsemisaastaid: 16

Kuidas mina töötan?

Sageli öeldakse, et advokaadid ei kohane muutustega. CORE Legalis me tõestame vastupidist. Me kasutame oma igapäevases töös kaasaegseid lahendusi ja uusi tehnoloogiaid. See aitab meil kliente tõhusamalt teenindada ja teiselt tõstab meie efektiivsust. Tänu sellele oleme paindlikud, mobiilsed ning saame keskenduda kliendile tulemuste saavutamisele. 

Karjäär

Minu kirg on isikuandmete kaitse ja uued tehnoloogiad.  Olen pühendunud nii ettevõttete kui ka tavainimeste teadmiste suurendamisele isikuandmete teemadel. Ma olen veendunud, et isikuandmete nõuetekohasest töötlemisest võidavad kõik osapooled ja teadlikkus andmekaitsest muudab meie ühiskonda ainult tugevemaks.

Viimase 8 aasta jooksul olen osalenud arvukates andmekaitsealastes projektides, mis on puudutanud ettevõtetes isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) rakendamist, olen viinud läbi andmekaitse auditeid (GDPR audits) ja isikuandmete töötlemise lünkade kaardistamist (gap assesstmants), koostanud mõjuhinnanguid (DIA), töötasnud välja ettevõttesisesed juhendid ja eeskirjad (sh privaatsuspoliitika, küpsiseeskirjad, andmetöötlusdokumendid, andmete säilitamise korrad ning käitumisjuhendid isikuandmete rikkumise korral).

Lisaks andmekaitsele olen pikaajaliselt spetsialiseerunud äriõigusele, ettevõtte nõustamisele, lepinguõigusele ja rahapesu tõkestamise valdkonnale. Minu eesmärk on pakkuda oma klientidele tõhusat õigusabi, lähtudes kliendi individuaalsest vajadusest. Samuti oman pikaajalist kogemust nii ettevõtete kui ka üksikisikute esindamisel erinevates kohtuvaidlustes.

Ma tegutsen andmekaitsespetsialistina (DPO) ja tean täpselt, milliste igapäevaste isikuandmete töötlemise küsimustega ettevõtjad kokku puutuvad. 

Samuti meeldib mulle teha koolitusi meie klientide teadlikkuse tõstmiseks ning küsimustele vastamiseks.

Liikmesus

Eesti Advokatuur 2011

Deloitte globaalne andmekaitse töögrupp 2018- 2021

Haridus

Tallinna Ülikool (endine Akadeemia Nord Ülikool), õigusteadus MA 2006

Tallinna Ülikool (endine Akadeemia Nord Ülikool), õigusteadus BA 2005

Teenused