Viire Murak

CoreLegal-Viire-Murak

Jurist

Tegutsemisaastaid: 7

Oma töös tegelen eelkõige maksejõuetusmenetlust puudutavate probleemide lahendamisega ning advokaatide assisteerimisega igapäevatöös. Pean oluliseks klientidele praktilise õigusabi osutamist.

Hetkel omandan Tallinna Majanduskoolis raamatupidaja eriala, et täiendada oma teadmisi finantsarvestuse, maksuarvestuse ning juhtimisarvestuse alal.

Karjäär

Viire on oma tegevuses keskendunud eelkõige äriõigusele ja pankrotimenetlusele. Viirel on pikaajaline töökogemus äriõiguse valdkonnas ja likvideerimismenetluste läbiviimisel. Töökogemus 7 aastat ning igapäevatöös tegeles aktiivselt likvideerimismenetlusega, suhtles võlgnike ja võlausaldajatega, erinevate riigiasutustega (Töötukassa, EMTA). Viirel on kogemused klientide esindamisel kohtus.

Samuti on Viire töötanud notaribüroos ning Harju Maakohtus referendina.

Haridus

2018- Tallinna Majanduskool
Raamatupidamine, kutseõpe
2010 – 2012 Tallinna Tehnikaülikool, õigusteadus MA
2005-2009 Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna Kolledž
Rahvusvaheline majandus ja ärikorraldus spetsialiseerumisega äriõigusele, rakenduskõrgharidus

 

Teenused