Äriõigus

Majandustegevuses

Lepingute koostamine
Maksunõustamine
Töösuhted
Hangete läbiviimine
Vaidlused partneritega
Erikontrolli läbiviimine
Restruktureerimine
Ühinemised- ja omandamised
Jagunemine
Saneerimisnõustamine
Pankrotieelne nõustamine
Pankrotimenetluses esindamine

Ettevõtte juhtimisel

Osanike lepingud
Juhatuse liikme lepingud
Juhatuse kohustused
Juhatuse vastutus
Juhatuse liikme valimine
Juhatuse liikme tagasikutsumine
Kahjumi katmine
Kasumi jaotamine