Meediaõigus

Faktiväited
Ebaõiged väärtushinnangud
Vaidlused
Autoriõigused
Kirjastajate õigused
Reklaamiõigus
Hüperlinkimine ja sisu taaskasutamine
Litsentsitingimused
Monitooringud
Refereerimine ja tsiteerimine
Meediafotod
Avalik info
Privaatsusõigused

21

juuli

2020

Advokaat: kohtute infosüsteemi eelnõu on vastuolus kolme seadusega
Meediavaidlustele spetsialiseerunud vandeadvokaadi Mari Männiko hinnangul on justiitsministeeriumi kooskõlastusringile (loe edasi)