Tööõigus

Tööleping
Töövaidlus
Töösuhte lõpetamine
Töötajate koolitamine
Tööandja koolitamine
Töötasu ja erimäärad
Tulemustasu kokkulepped
Töökeskkond
Tööohutus
Tööõnnetus
Kutsehaigestumine
Koondamine
Kollektiivne koondamine
Tööõiguse dokumentatsioon
Renditöö
Füüsilisest isikust töövõtja
Tööjõu maksud
Lähetused
Konkurentsikeeld
Ärisaladuse hoidmine
Tööluba
Isikuandmete töötlemine

24

märts

2021

CORE Legal is most happy to welcome Julia to our team!
Julia is an attorney-at-law with 16 years of legal (loe edasi)

24

juuli

2020

Halduskohus: ajakirjanike juurdepääsu Alaveri kohtutoimikule tuleb uuesti kaaluda
Tallinna halduskohus rahuldas Eesti Rahvusringhäälingu ja AS Ekspress Meedia (loe edasi)

21

juuli

2020

Advokaat: kohtute infosüsteemi eelnõu on vastuolus kolme seadusega
Meediavaidlustele spetsialiseerunud vandeadvokaadi Mari Männiko hinnangul on justiitsministeeriumi kooskõlastusringile (loe edasi)