Ühinemised ja omandamised, tehingu nõustamine

Ettevõtete ühendamine
Jagunemine
Ettevõtte ja varade müük
Ettevõtete ja varade omandamine
Juriidiline audit (due diligence)
Lepingute ettevalmistamine
Maksuaudit
Restruktureerimine
Juhatuse vahetus
Reorganiseerimine
Osanike väljaostmine
Optsioonide teostamine
Vahetusvõlakirjad
Juhatuse nõustamine
Töösuhete juhtimine
Konkurentsialane nõustamine

24

juuli

2020

Halduskohus: ajakirjanike juurdepääsu Alaveri kohtutoimikule tuleb uuesti kaaluda
Tallinna halduskohus rahuldas Eesti Rahvusringhäälingu ja AS Ekspress Meedia (loe edasi)

21

juuli

2020

Advokaat: kohtute infosüsteemi eelnõu on vastuolus kolme seadusega
Meediavaidlustele spetsialiseerunud vandeadvokaadi Mari Männiko hinnangul on justiitsministeeriumi kooskõlastusringile (loe edasi)

12

märts

2020

Law Firm CORE Legal is excited and proud to announce a new partner Mari Manniko!
Mari has always been mainly interested in and passionate (loe edasi)