Ühinemised ja omandamised, tehingu nõustamine

Ettevõtete ühendamine
Jagunemine
Ettevõtte ja varade müük
Ettevõtete ja varade omandamine
Juriidiline audit (due diligence)
Lepingute ettevalmistamine
Maksuaudit
Restruktureerimine
Juhatuse vahetus
Reorganiseerimine
Osanike väljaostmine
Optsioonide teostamine
Vahetusvõlakirjad
Juhatuse nõustamine
Töösuhete juhtimine
Konkurentsialane nõustamine