Ühinemised ja omandamised, tehingu nõustamine

Ettevõtete ühendamine
Jagunemine
Ettevõtte ja varade müük
Ettevõtete ja varade omandamine
Juriidiline audit (due diligence)
Lepingute ettevalmistamine
Maksuaudit
Restruktureerimine
Juhatuse vahetus
Reorganiseerimine
Osanike väljaostmine
Optsioonide teostamine
Vahetusvõlakirjad
Juhatuse nõustamine
Töösuhete juhtimine
Konkurentsialane nõustamine

24

märts

2021

CORE Legal is most happy to welcome Julia to our team!
Julia is an attorney-at-law with 16 years of legal (loe edasi)

24

juuli

2020

Halduskohus: ajakirjanike juurdepääsu Alaveri kohtutoimikule tuleb uuesti kaaluda
Tallinna halduskohus rahuldas Eesti Rahvusringhäälingu ja AS Ekspress Meedia (loe edasi)

21

juuli

2020

Advokaat: kohtute infosüsteemi eelnõu on vastuolus kolme seadusega
Meediavaidlustele spetsialiseerunud vandeadvokaadi Mari Männiko hinnangul on justiitsministeeriumi kooskõlastusringile (loe edasi)