VARADE JUHTIMINE

Varade haldamine on keeruline. Edukaks varade haldamiseks peab sellele lähenema teadlikult, terviklikult ja õigeaegselt. Juhi oma varasid hoidmaks selle väärtust ning tagades pärandi oma järglastele. Me uurime, kaardistame, koostame plaani ja viime selle ellu.

 • Kinnisvara
 • Aktsiad ja osad
 • Optsioonid ja vahetusvõlakirjad
 • Antud ja saadud tagatised (hüpoteegid, servituudid, pandiõigused)
 • Maksukohustuste analüüs
 • Kontod
 • Krüptovarad
 • Fondiosakud, ühendused, ühistud, kommuunid
 • Abieluvara ja lepingud
 • Ühisvara ja selle jagamine
 • Pärimise korraldamine, testamendid ja annakud
 • Eestkoste, korralduste täideviimine

Lihtne juurdepääs õigusabile ja kontrollitud kulud!